ขั้นตอนที่ 1

ออกแบบวาดโดยวาดคร่าวๆ บนกระดาษ กำหนดขนาด และสัดส่วนของชิ้นงานตามต้องการลงบนกระดาษแข็ง เพื่อนำไปทาบแบบลงบนไม้ หรือวาดลงบนชิ้นงานขึ้นอยู่กับความชำนาญของช่างแกะ

ขั้นตอนที่ 2

เตรียมไม้ตามขนาดของแบบร่างไว้ กำหนดขนาด และสัดส่วนของชิ้นงานตามต้องการ

ขั้นตอนที่ 3

แกะตามรายละเอียดที่ร่างไว้โดยใช้สิ่วค่อยๆแกะสลักไปเรื่อยๆ ระยะประมาณ 2-3 เดือน ขึ้นอยู่กับขนาดของช้าง สุดท้ายเก็บลายละเอียดและลวดลายบนตัวช้าง

ขั้นตอนที่ 4

ลงสีโดยสีที่ใชที่หมักด้วยผลของต้นมะเกลือ โดยทาซ้ำกันหลายๆรอบจนชิ้นงานดำตามที่ต้องการ นำไปผึ่งแดดจนแห้งสนิท แล้วใช้แปรงตองเหลืองขัดกากของผลมะเกลือออก ก็จะได้ชิ้นงานสีดำเทาดูเป็นธรรมชาติ