พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก


ตั้งอยู่ที่ 56/1 หมู่ 2 ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเล็กๆ ในหมู่บ้านบวกค้าง อันเป็นชุมชนเล็กๆ ของคนยอง ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน เก่าแก่เท่ากับประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่เลยทีเดียว ซึ่งปัจจุบัน คนยองยังคงอนุรักษ์ และรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณี และภาษาพูดอันเป็นเอกลักษณ์เอาไว้ได้เป็นอย่างดี

บ้านจ๊างนัก รายรอบไปด้วยต้นไม้นานาชนิด ที่มีประโยชน์สำหรับใช้สอยได้เต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นต้นไผ่ ต้นขี้เหล็ก ต้นมะขาม ต้นไทร และไม้ผล ซึ่งนอกจากจะให้ร่มเงา และความร่มเย็นแล้ว ยังเป็นที่อยู่อาศัยของนกนานาชนิดอีกด้วย

ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ ดัดแปลงมาจาก “หลองข้าว” หรือภาคกลาง เรียก “ยุ้งข้าว” ซึ่งจะมีลักษณะเฉพาะคือมีใต้ถุน สูง ส่วนของใต้ถุน จะเป็นส่วนที่สล่า (สะ-หล่า) ใช้เป็นที่นั่งแกะสลัก ส่วนด้านบนจะจัดแสดงผลงานการแกะสลักของสล่าเพชร วิริยะ และทีมสล่าบ้านจ๊างนักตั้งแต่ปี พ.ศ 2529 เป็นต้นมา