ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า ร้านจ๊าง


 1. ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้โดยการ กดปุ่ม Add to cart ในหน้าสินค้านั้นๆ
  หมายเหตุ: กรุณาลงทะเบียนสมัครสมาชิกก่อนสั่งซื้อสินค้า

 2. ทางระบบจะทำการรวมรายการสั่งซื้อให้ในหน้าตะกร้าสินค้าของลูกค้า

 3. เมื่อทำรายการสั่งซื้อสินค้าผ่านทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว
  ร้านจ๊าง จะสรุปรายการสั่งซื้อสินค้า ยอดเงิน รวมถึงค่าขนส่ง เพื่อได้รับคำสั่งซื้อ และแจ้งยืนยันรายการสั่งซื้อไปยังอีเมลของลูกค้า

 4. หลังจากสั่งซื้อสินค้าแล้วกรุณาชำระเงินภายใน 3 วัน นับจากวันสั่งซื้อ หากพ้นกำหนดจะทำการยกเลิกการสั่งซื้อและให้สิทธิกับลูกค้าท่านอื่นต่อไป
  • ข้อมูลการชำระเงิน
   ชื่อบัญชี
   ธนาคาร
   เลขที่บัญชี

  หมายเหตุ: สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งสินค้าแน่นอน แต่ไม่สะดวกโอนภายใน 3 วัน กรุณาเเจ้งทางร้านเพื่อเก็บสินค้าไว้ให้ค่ะ

 5. หลังจากชำระเงินแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินโดย
แสดงรายละเอียดการโอนดังนี้มาที่ 
 yingfoto@hotmail.com  
หรือ โทร. 053-446-891 , 083-203-9991
  • หมายเลขคำสั่งซื้อ
  • จำนวนเงินที่โอน
  • ธนาคารที่โอน
  • วันและเวลาที่โอน

 6. หลังจากทางร้านจ๊างได้รับการยืนยันยอดเงิน ทางร้านจะส่งสินค้าให้ภายใน 7 วัน