พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก

56/1 หมู่ 2 ต. บวกค้าง
อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ 50130
โทรศัพท์ : 083-203-9991
เวลาเปิดบริการ : วันจันทร์ - วันเสาร์
8.00 น. - 17.00 น.


ร้านจ๊าง

145 ถนนราชดำเนิน,
อ.เมือง จ. เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-814-355 , 083-203-9991
อีเมล : yingfoto@gmail.com
เวลาเปิดบริการ : วันจันทร์ - วันเสาร์
10.30 น. - 18.30 น.


แบบฟอร์มติดต่อเรา


*

*

พิพิธภัณฑ์บ้านจ๊างนัก